Beskidy Blog


Unia Europejska chętnie wspomaga finansowo innowacyjne, kreatywne pomysły, mogące wnieść coś znaczącego go światowej gospodarki, nauki czy kultury. Dofinansowanie można uzyskać w wielu dziedzinach, zależnie od tego, do jakiej branży można przypisać nasz pomysł. Komisja przydziela granty w ramach kilku programów funduszy europejskich. Każdy wniosek o dotację należy więc opatrzyć adnotacją, w ramach którego z programów staramy się o dofinansowanie.Infrastruktura i Środowisko Polityka ochrony ...
...
...