Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Unii EuropejskiejUnia Europejska chętnie wspomaga finansowo innowacyjne, kreatywne pomysły, mogące wnieść coś znaczącego go światowej gospodarki, nauki czy kultury. Dofinansowanie można uzyskać w wielu dziedzinach, zależnie od tego, do jakiej branży można przypisać nasz pomysł. Komisja przydziela granty w ramach kilku programów funduszy europejskich. Każdy wniosek o dotację należy więc opatrzyć adnotacją, w ramach którego z programów staramy się o dofinansowanie.

Infrastruktura i Środowisko

Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej

Wiele osób decyduje się na pozyskanie grantów w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Jego zadaniem jest poprawa inwestycyjnej atrakcyjności naszego kraju poprzez postawienie na ochronę środowiska, nowe inwestycję i rozwój Polski, z zastrzeżeniem dbania o nasza narodową tradycję i kulturę. To wspaniała propozycja dla osób, które chcą założyć firmę z branży ekologicznej, na przykład sprzedawać zdrowe produkty lub promować zdrowy tryb życia. O granty w ramach tego programu mogą starać się autorzy projektu nowoczesnej oczyszczalni ścieków czy przedsiębiorstw produkcyjnych, które będą wykorzystywały materiały biodegradowalne.

To także szansa dla instytucji kulturalnych: muzeów, kin, teatrów czy galerii sztuki. One z kolei będą w swoich projektach stawiały na krzewienie polskiej kultury i propagowanie jej: zarówno wśród naszych rodaków jak i przyjezdnych. O dotacje można starać się także w ramach programów regionalnych.

Programy dla regionów

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Każde województwo posiada własny. Ich głównym założeniem jest rozwój danego terenu oraz wzrost jego atrakcyjności w oczach turystów. Co ciekawe, wschodni region naszego kraju posiada swój własny program, obejmujący cały ten teren. W ramach programu Rozwój Polski Wschodniej planuje się promowanie obszaru jak również poprawę jakości życia mieszkańców poprzez poczynienie nowych inwestycji budowlanych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Jak widać, Unia Europejska przeznacza granty na różne cele. Może to być chęć sfinansowania własnego projektu, przeprowadzenie ciekawych badań lub rozwój instytucji czy placówki oświatowej.

www.uniaeuropejska.info.pl
Szkolenia z Unii Europejskiej