Grupa Bieszczadzka

Grupa Bieszczadzka GOPR


Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804, tel. alarmowy 985

Numery ratunkowe w górach: 601 100 300, 985
Naczelnik: Grzegorz Chudzik, tel. 605 672 578      
Z-ca naczelnika Grupy - Hubert Marek: tel.693 340 150