Grupa Wałbrzysko-Kłodzka

Grupa Wałbrzysko-Kłodzka


Stacja Centralna

ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych
tel. alarmowy 985, (0-74) 84 23 414
Numer ratunkowy w górach 601 100 300

fax (0-74) 84 23 414

Naczelnik: Zdzisław Wiatr